"Verbeeld...
Verbeeld jezelf,
Verbeeld de wereld,
Verbeeld je fantasie,

Waar als jij je verliest in je verbeelding
Ken geen grenzen aan je verbeelding..."

Welkom bij Verbeeld | Kunst

Haar mijmeringen

de zon beweegt van zomermiddag naar ochtenddauw

terug de nacht in

een vrouw loopt linksom de vijver

spiegelingen van ooit vergezellen haar

keil stenen ketsend over het water

laat rimpelingen de beelden wissen

voor even dan

waterlelies ontvouwen strijken de vijver glad

zij vervolgt haar pad  linksom

met gesloten ogen ziet zij haar schitteringen

Zomer

NACHTAREND